Öğrencilere Verilecek Ödevler

ÖĞRENCİYE VERİLEBİCEK DİGER YILLIK ÖDEV KONULARI

Öğrencinin bir konuda inceleme ve araştırma yaparak onunla ilgili hazırlayacağı ödev konuları aşağıda çıkarılmıştır. Bunlar öğrencinin sınıf ve seviyesi dikkate alınarak seçilmelidir.

 

 • Avogadro sayısının tayin yöntemlerinin araştırılması.
 • Nükleer enerjiden günümüzde istifade yollarının araştırılması
 • Periyodik cetvelin tarihçesinin araştırılması.
 • Suların sertlik derecesi nasıl tespit edilir? Araştırınız.
 • Su arıtma tesislerinin incelenerek, klorlama işlemleri ve reaksiyonların gösterilmesi.
 • Hava kirliliğine sebep olan gazlar nelerdir? Zararlarını araştırınız.
 • Ozon tabakasına zararlı gazları ve ozonun azalmasının zararlarını, ekolojik dengeye etkisini araştırınız.
 • Suni yağmur oluşturmadaki kimyasal reaksiyonları araştırınız
 • Kimya bilimine hizmet eden ilim adamlarının hayatlarının incelenmesi. (Dalton, Rutherford, Bohr, Lavoisier, Mendelyev….)
 • Ham petrolün ayrıştırılma metotları ve ürünlerin incelenmesi
 • Denizdeki dalgıçlarda vurgun olayı neden olur? Tedavisi nasıldır? Araştırınız.
 • Asit yağmurlarının toprak kimyasına etkilerini araştırınız.
 • Asit yağmurlarının tarihi eserlere etkisini araştırınız.
 • İnsan vücudunda bulunan tampon çözeltiler nelerdir?
 • Kaplamacılık olayında elektroliz olayının kullanımını örneklerle inceleyiniz.
 • Fotoğraf ve röntgen atıklarından nasıl ayna yapılır. Araştırınız.
 • Seçimli çöktürmeyi inceleyerek sudaki metaller hangi metotlarla çöktürülür? Araştırınız.
 • Suların sertliğinin giderilmesi yollarını araştırınız.
 • Paslanma nedir? Paslanmadan korunmak için gerekli yöntemleri araştırınız.
 • Şarj edilebilir piller hangileridir? Şarj mekanizmasını araştırınız.
 • İndikatörler nedir? Nerelerde kullanılmaktadır? Araştırınız.
 • Aspirin laboratuarda nasıl elde edilir? Araştırınız
 • Tentürdiyot laboratuarda nasıl elde edilir? Araştırınız.
 • Şeker fabrikalarında şeker nasıl elde edilir? Araştırınız.
 • Endüstride çok kullanılan polimerilerin elde edilmesini ve kullanım alanlarını araştırınız. (Pet, teflon, orlon, PVC…)
 • Bölgenizde yetişen meyveler nelerdir? Bunların yapılarında hangi esterler vardır? Bu esterlerin özellikleri nelerdir?
 • İdrarda şeker tayini nasıl yapılır? Araştırınız.
 • İdrarda üre tayini nasıl yapılır? Araştırınız.
 • Boya sanayinde kullanılan boyar maddeleri nelerdir?
 • Gıda sanayinde kullanılan boyar maddeleri nelerdir?
 • Kimyasal silah olarak bilinen gazlar nelerdir? Bu gazların canlılar üzerindeki etkileri nelerdir?
 • Tarımda kullanılan hormonlar nelerdir? Etkileri, fayda ve zararları nelerdir? Araştırınız.
 • Alkolün canlı organizma üzerine etkisini araştırınız.
 • Sıvı yağlardan margarin oluşturma hangi metotlarla yapılmaktadır araştırınız.
 • Vücudumuz elektrik akımını iletmektedir. Sebeplerini araştırınız.
 • Tabiatta bulunan elementlerle yapay elementlere örnekler veriniz. Bunlardan yapay elde edilen elementlerin elde metotlarını araştırınız
 • Sigara dumanında hangi gazlar vardır? İnsan sağlığına etkilerini araştırınız.
 • Bağıl atom ağırlığı ilk defa kim tarafından nasıl tespit edilmiştir? Araştırınız.
 • Rasgele miktarda olarak demir ve kükürt elementleri karıştırılarak ısıtılıyor. Oluşan madde, artan madde ve reaksiyonla ilgili beklenebilecek sonuçlar nelerdir?
 • Suyun hayatımızdaki önemini anlatınız.
 • N.Ş.A da bir mol gazın neden 22,4 litre geldiğini araştırınız.
 • Ağır metallerin insan sağlığı üzerine etkileri ve zararlarını araştırınız. Muhtemel karşılaşılan reaksiyon denklemlerini yazınız.

 

 

 

 

 

 

 • Azot devrini araştırınız.
 • Karbon devrini araştırınız.
 • Yangın söndürmede kullanılan kimyasal maddeleri ve bunların yangına etkilerini araştırınız.
 • Betonun donması olayında karşılaşılan muhtemel kimyasal reaksiyonları araştırınız.
 • Radyoaktiviteden fosil yaşlarının hesaplanmasında nasıl yararlanılır? Araştırınız.
 • Bağıl atom ağırlığı hesaplama metotları nelerdir?
 • Çekirdek tepkimeleri ile kimyasal tepkimeler arasındaki farklılıkların nedenlerini araştırınız.
 • Kaya tuzundan rafine tuz nasıl elde edilir? Araştırınız.
 • Yemek tuzunda bulunan sodyum ve klordan başka hangi elementler vardır? Bunların tuza ilâve edilme sebeplerini araştırınız.
 • Elimizde HCl, NaOH ve NaCl olduğunu sandığımız bir çözelti vardır. Bunun hangisi olduğunu nasıl anlayabiliriz? Araştırınız.
 • Yeni kesilmiş bir elma parçası açığa bırakıldığında zamanla sararmaktadır. Sebeplerini ve bu olaydaki kimyasal reaksiyonları araştırınız.
 • Günlük hayatta kullandığımız asit ve bazlar nelerdir? Nerelerde kullanılmaktadır? Araştırınız.
 • Kimyasal reaksiyonlarda niçin çökelek oluşur? Sebeplerini araştırınız. (HCl ile NaOH çözeltisi karıştırıldığında çökme olmazken, HCl ile AgNO3 çözeltisi karıştırıldığında AgCl çökmektedir.)
 • Demir elementinin canlı vücudu için önemini araştırınız.
 • pH–pOH terimleri ne anlama gelir? Bu terimlerle asit ve bazın kuvvetliliği anlaşılır mı? Anlaşılmıyorsa bu terimlerde ifade edilmek istenen nedir? Araştırınız.
 • Bazen basında çöp patlaması olayı duyulmaktadır. Bu olay nasıl gerçekleşir? Önlemleri nelerdir? Araştırınız.
 • Selüloz ve nişastanın yapı formüllerinin aynı olmasına rağmen biri insan midesi tarafından kolayca sindirilirken diğeri sindirilemez. Bunun sebeplerini araştırınız
 • Asetilen gazı nasıl elde edilir? Günlük hayatta nerelerde kullanılır? Araştırınız.
 • Niçin organik kimyada milyonlarca bileşik oluşurken, inorganik kimyada bu kadar bileşik oluşmamaktadır? Sebeplerini araştırınız.
 • Deterjanın ekolojiye etkilerini araştırınız.
 • Sıvı hâlden katı hale geçerken bütün maddelerin hacimleri azalır. Ama, su, buz haline geçerken hacmi artar. Bunun sebeplerini araştırınız. Canlılar için önemini belirtiniz.
 • Doğal gazda bulunan kimyasal bileşikler nelerdir? Yanma ürünlerini yazınız. Tehlikeleri ve önlemleri nelerdir? Araştırınız.
 • Sera etkisi ve küresel ısınma nedir? Araştırınız. Fayda ve zararlarını belirtiniz.
 • Günlük hayatta kullandığımız kanser yapıcı organik bileşikler nelerdir? Araştırınız.
 • Amonyak gazının sudaki çözünürlüğünün incelenmesi.
 • Periyodik cetvelin tarihçesi ve tarihi gelişiminin incelenmesi.
 • Atom Bombası ve Hidrojen Bombasının dayandığı temel ve etkilerinin araştırılması.
 • Çöplerin yaşama sürelerinin araştırılması.
 • Çözünürlük prensiplerinin incelenmesi. Gazlı içeceklerin hazırlanması ve vurgun olayının incelenmesi.
 • Suyun arıtılması ve atık suların arıtılması.
 • Element tuzlarının çeşitliliklerinin incelenmesi.
 • Sıcak ve soğuk su torbalarının dayandığı kimyasal temellerin incelenmesi ve yapımı.
 • Kalorimetre kabının yapımı.
 
 

DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ

PUAN DEĞERİ

ALINAN PUAN

ÖZENLE YAPILMASI, TERTİP, DÜZEN, TEMİZLİK VE SUNUŞ TEKNİĞİ

10

KAYNAK ARAŞTIRMA VE İLETİŞİM KURABİLME YETENEĞİ

10

KENDİNİ GELİŞTİRMEK İÇİN ÖDEVİ BİZZAT YAPMA ÇABASI

10

DİLBİLGİSİ VE YAZIM KURALLARINA UYGUNLUK

10

EN UYGUN YÖNTEMİN KULLANILMASI

10

ÖDEVİN DOĞRULUK VE KULLANILABİLİRLİK DERECESİ

10

ÖDEVİ HAZIRLARKEN ÖĞRETMENİ İLE DİYALOG KURMASI

10

ÖDEV HAZIRLAMA PLANI YAPMASI VE UYGULAMA BAŞARISI

10

ÖDEV İÇİN GEREKLİ BİLGİ, DOKÜMAN VE ARAÇ GEREÇ KULLANIMI VE KAPAK, İÇİNDEKİLER, KAYNAKÇA, EKLERİN BULUNMASI

10

ZAMANINDA TESLİM EDİLMESİ

10

TOPLAM

100