10. Sınıf Kimya – 1.Ünite-Tarih sırasına göre deney ve keşifler

Sıra No Bilim Adamının Adı Soyadı Deney veya Keşifin Tarihi Deney veya Keşif
01 Michael Faraday 1830 Kimyasal bileşiklerin eriyiklerinden veya sulu çözeltisinden elektrik akımı geçirmiştir. Elektrik akımı geçirilen maddenin kimyasal yapısının değiştiğini saptamıştır.

Elektroliz Kanunlarını ortaya koymuştur.

02 Michael Faraday

1850 Havası boşaltılmış bir cam borunun iki ucuna iki elektrot yerleştirerek doğru akım üretecine bağlamış, daha sonra düşük basınçlı bir gaz doldurup tüpe yüksek gerilim uyguladığında katottan çıkan bir ışının bir parıldama yaparak anoda doğru hareket ettiğini gözlemlemiştir.
03 Julius Plucker 1858 Faraday’ın deneyine manyetik alan uygulayarak ışınların yerini değiştirmiştir.
04 Sir William Crooks 1870 Detaylı inceleme yaparak deney tüpünün çeperlerinde sarı- yeşil flüoresan ışık yansıması gözlemlemiştir. Tüpün ortasına yerleştirdiği nesnelerle ışınların katottan çıktığını belirlemiş ve daha sonraki yıllarda bu ışınlara katot ışınları adını vermiştir.

Işınların doğrusal yayıldığını, ışınların (-) yüklü olduğunu ve katottan anoda gittiklerini ortaya koymuştur.

05 George Johnstone Stoney 1891 Bilim adamların çalışmalarından hareket ederek elektriğin negatif taneciklerden ibaret olduğunu bu taneciklerin atomun yapısında bulunduğunu ileri sürmüş; bu tanecikler 1891’de elektron olarak adlandırılmıştır.
06 J.J. Thomson 1897 Elektron olarak adlandırılan taneciklerin elektrik ve manyetik alanlardaki sapmalarını incelemek için J. Plucker’in deneylerini tekrarlamıştır. Katot ışınlarına elektrik ve manyetik alanlar uygulamıştır. Bu deney sonucunda elektron için e/m değerini hesaplamıştır.
07 R.A.Millikan 1908-1917 Yağ damlası deneyini uygulayarak elektronun elektriksel yükünü hesaplamıştır.
08 Eugen Goldstain 1886 Katot ışınları deneyinde katot elektrotunda kanallar açmış, tüpe hidrojen gazı doldurarak deneyi tekrarlamış ve kanal ışınlarını keşfetmiştir.
09 W. Wien ve J.J.Thomson 1890-1900 Kanal ışınlarına elektrik ve manyetik alan uygulayarak protonun elektriksel yükünü ve kütlesini saptamışlardır.
10 J.J. Thomson 1890-1900 Yaptığı deneyler sonucunda Thomson Atom Modeli’ni ortaya koydu.
11 Ernest Rutherford 1910 Alfa tanecikleri saçılması deneyini yapmış, atomun yapısında boşluk olduğunu belirlemiştir. Rutherford Atom Modeli
12 James Chadwick 1932 Alfa tanecikleri bombardımanı deneyi yaparak nötronun keşfini sağladı.
13 James CLerk Maxwell 1873 Işığın elektromanyetik dalgalardan oluştuğunu ortaya koydu.
14 Max Planck 1900 Kuantum kuramını ortaya koydu. Enerjinin kuant denilen paketçikler halinde yayınlandığını açıkladı. E=h.ν
15 Albert Einstein 1905 Foton kavramını açıkladı ve Fotoelektrik olayını çözmüştür.

Foton enerjisi E= h.ν

16 Neils Henrik Devid Bohr 1913 Bohr Atom Modeli; Enerji Katmanları, Uyarılma, Spektrum
17 Lois de Broglie 1924 Dalganın tanecik, taneciklerinde dalga benzeri özellikler sergileyebileceğini ortaya koydu. Taneciklerin dalga özelliği;

λ=h/m.v

18 Werner Heisenberg 1920 Heisenberg Belirsizlik İlkesi; Elektronun herhangi bir anındaki yeri ve hızı aynı zamanda kesin olarak belirlenemez.
19 Erwin Schrödinger 1926 Elektronların yoğunluğu kavramı; Atomun belirli bölgesinde bir elektronun bulunma olasılığı, orbital kavramı

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.